Velkommen

Velkommen til Viksjøen Båtforening sin hjemmeside. Her vil du finne informasjon om leie av båtplasser, gjestehavnen og anlegget ved Viksjøen.

Om oss

Viksjøen båtforening arbeider for godt båtmiljø og friluftsliv på sjøen, og har ordnede fortøyningsforhold og opplagsplasser for medlemmenes båter. Vedlikehold er stort sett dugnadsbasert.

Vi har en lun gjestehavn, med tilkntning til toalett og kjøkken. Anbefaler å ta kontakt via Facebook ved besøk:  https://www.facebook.com/viksjoenbaat/

Båtplasser

Info om priser, kart over båtplasser plasser etc her. Kanskje bestillingsskjema for båtplass?

40% av innskuddet betales på vedlagt giro ved undertegning/sending av kontrakt.

Resten forfaller til betaling 10 dager før båtplassen er klargjort til bruk.

Innskuddet betales tilbake ved oppsigelse av plass jfr punkt 6 nedenfor.

Hver enkelt leier beregner den bredden som trengs ut fra følgende:

Båtens bredde + 85 cm. Resultatet rundes opp til nærmeste halve/hele meter.

Også lengde på bom/gangvei må føres på bestillingen. Standard 6 og 8 m.

REGLER FOR BRUK AV MARINAEN.

 1. Strøm og vann er inkludert i årsleien.
 2. Framleie skal skje gjennom styret for Viksjøen båtforening.
 3. Båtene skal være sikret med tilstrekkelig dimensjonerte tau med kause og gummifjærer.
 4. Dersom båteier ikke utfører pålegg vedrørende sikring innen gitt tidsfrist, vil dette bli utført av Viksjøen båtforening for leierens regning.
 5. Viksjøen båtforening kan kreve at båteier bytter plass når det er nødvendig for best mulig utnyttelse av marinaen.
 6. Overdragelse av båtplass til ny leietaker og framleie skal skje gjennom Viksjøen båtforening.Innskuddet tilbakebetales i sin helhet så snart ny leier har betalt innskudd.
 7. De som ikke skal benytte plassen en sesong, må informere styret innen 1. april. Plassen vil da bli midlertidig utleid for kortere eller lengre perioder.
 8. Tildelt plass kan beholdes i 2 år uten å ha båt i «båsen». Etter 2 år vil plassen bli overdratt til en annen søker.
 9. Alle priser vil kunne bli justert av foreningens årsmøte.
 10. Alle som skal ha båtplass må tegne seg som medlemmer av Viksjøen båtforening.
 11. Båter over 1000 kg må inntil moloene er ferdigstilte tas opp mellom 15. oktober og 15. mars.

Gjestehavn

Vi har en lun gjestehavn, med tilknytning til toalett, dusj og kjøkken. Anbefaler å ta kontakt via Facebook ved besøk:  https://www.facebook.com/viksjoenbaat/

Bilde tatt fra nybrygga inn mot klubbhus og flytebrygga med flest gjesteplasser.